Profylaxia
Profylaxia (prevencia), pravidelné podávanie koncentrátu koagulačného faktora , môže pomôcť zredukovať frekvenciu a intenzitu krvácania , obmedziť alebo zabrániť poškodeniu kĺbov, ako aj zachovať funkciu kĺbov.
Domáca liečba
Domáca liečba umožňuje ľuďom s hemofíliou dostať okamžitú osvedčenú terapiu, ktorá vedie k rýchlemu zastaveniu krvácania.
Výhody pohybu
Pravidelná telesná aktivita spevní svaly a kĺby, a tým môže pomôcť predchádzať krvácaniu alebo zredukovať výskyt epizód krvácania.
Poškodenie kĺbov
Vzdelávaním sa v oblasti prevencie a manažmentu prejavov krvácania je možné kontrolovať dôsledky, ktoré má hemofília na kĺby.
Odborné informácie
Pozrite si články z časopisov, terapeutické odporúčania a iné odborné informácie na stránke HemophiliaSource.info
Informačné zdroje o hemofílii
Sekcia Zdroje informácií obsahuje zoznam webových stránok, ktoré pomôžu vám a vašej rodine dozvedieť sa viac o hemofílii a poskytnú vám užitočné informácie, ako sú napríklad odkazy na zoznamy terapeutických centier, ktoré sa špecializujú na liečbu pacientov trpiacich hemofíliou.